H
0 nap van hátra a tanévből. 2018. február 24., 22:59 - Mátyás

Hibaüzenet

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor require_once() függvényben (/web/moderniskola/weblecke.hu/includes/bootstrap.inc 3161 sor).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor require_once() függvényben (/web/moderniskola/weblecke.hu/sites/all/modules/ctools/ctools.module 127 sor).
Az Arany János Tehetséggondozó Program önismereti foglalkozásairól ír Jókainé Molnár Katalin/OFI. Letölthető forgatókönyv-minta, képek, eredmények, részletesen!
jó példák 2015. november 25.

A tizenöt éves Arany János Tehetséggondozó Program a kezdetek óta túlmutat a középiskolai tantárgyi kereteken. A program – amellett, hogy megalapozza a diákok felsőoktatásban való továbbtanulását – a hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek személyiségfejlesztésére törekszik a középiskolában eltöltött öt év során.

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program önismereti foglalkozásainak pedagógiai környezete

A kerettantervi Arany János blokkban szereplő Önismeret tantárgy az előkészítő évben az „Ismerd meg Önmagad és Társaid!” téma köré rendeződik. A következő években a témakörök az értékrend, a szociális kompetenciák, a környezettudatosság, a hatékony konfliktuskezelés és az intellektuális képességek fejlesztési területein ívelnek át.

A programban résztvevő diákok és pedagógusaik számára a pedagógiai eszköztárba illeszkedő új módszer a biblioterápiás csoportfoglalkozások rendszere. Ezeken az irodalmi szövegek segítségével megtartott élményfoglalkozásokon a csoporttagok megtapasztalják az őszinte és nyílt párbeszéd fontosságát, az egymással szemben támasztott elvárások kommunikálását, megfogalmazzák élethelyzetükből adódó várakozásaikat és fenntartásaikat. A biblioterápia sajátélmények előhívogatását támogatja irodalmi szövegek és más művészeti alkotások megismerésével, szimbólumok segítségül hívásával és kreatív csoportos alkotások elkészítésével.

A foglalkozásokon – amellett, hogy a diákok saját maguk és társaik viselkedésével kapcsolatban belátásokhoz jutnak – a segítő szakember által irányított csoportdinamikai folyamatokkal jól működő csoportok, közösségek alakulnak. Ehhez a diákoknak reális énképpel, kellő ön- és társismerettel, valamint számos szociális kompetenciával kell rendelkezniük. A foglalkozások kiterjesztett célrendszerébe tartozik az empátia, a non-verbális kommunikáció megértése és fejlesztése, a társas hatékonyság megtapasztalása. A tanulók megtanulnak érvelni, kiállni saját elképzelésük és ízlésük mellett, de felmerülnek a rivalizálással, versengéssel, frusztrációval kapcsolatos fogalmak és élethelyzetek is.

 

Az önismereti foglalkozásokon alkalmazott biblioterápia, mint a pedagógiai probléma megoldására kínálkozó újszerű megoldás.

A Veszprémi Városi Középiskolai Kollégiumban az idei tanév elején megtartott hat foglalkozáson olyan témák feldolgozására került sor, amelyek a tanulók segítségére voltak egymás megismerésében és az új feltételeknek való megfelelésben.Egy programhétvége keretében megtartott foglalkozás 3,5 oldalas, .doc formátumú, táblázatos, fotókkal illusztrált forgatókönyve innen tölthető le. (A forgatókönyvben szereplő alkotások, kollázsok a cikk végén, fotóként is megtekinthetők. Az egyik képen nagy örömünkre felbukkan a Modern Iskola (MI) logója is! A szerk.) 

A téma-sorozatot a tanévben zajló specifikus tevékenységek köré terveztem. A tanév elején sok újdonsággal találkoznak a kezdők, az új élethelyzet rengeteg alkalmazkodást követel meg tőlük. A gólyatáborban a gyermekek elkezdenek ismerkedni egymással és a közös élettel, de az igazi együttélés és az otthoniaktól való elszakadás okozta hirtelen változás nehezen feldolgozható a kollégiumi beköltözést követő időben.

Ahogy telnek a hetek, előtérbe kerül a megfelelés, a gimnáziumi tanulmányokhoz szükséges felzárkózás, valamint a kollégiumi közösségbe való a beilleszkedni vágyás. Ez a gyors alkalmazkodás ideje, amihez nélkülözhetetlen a motiváció ösztönzése és a tanulók személyiségfejlődése.

Később az őszi hagyomány- és ünnepkör nagyszerű lehetőségeket teremt a közösségépítésre, közösségfejlesztése, egymás környezetével való megismerkedésre.

Kompetencia alapú fejlesztésekre fejlesztőműhelyekben, művészeti alkotó tevékenységeken keresztül lesz lehetőségük a diákoknak, ami egyben kiváló lehetőség a megmutatkozásra, valamint egymás teljesítményeinek összemérésére.

A program kiemelten fontos feladata az identitás erősítése, a szociokulturális hátrányokat kompenzáló lehetőségek megkeresése, valamint multikulturális ismeretek bemutatása. Ehhez a témához kirándulásokat terveztem virtuális földrajzi- és kulturális kirándulás formájában.

A társadalmi-gazdasági környezet hatásainak feltárása és a konfliktusok kezelése empátiát és az egész közösség szempontjából jó megoldásokat kíván a pedagógus- és a diák közösségektől egyaránt.

Biblioterápiás foglalkozások forgatókönyvei

A foglalkozások forgatókönyvei témától független, ismétlődő elemek mellett téma specifikus célrendszert, feladatokat, irodalmi szövegeket és más művészeti alkotásokat, valamint feldolgozási szempontokat tartalmaznak. A foglalkozások zárt helyiségben, kellemes környezetben, zavaró külső hatások kizárásával zajlanak. A csoportnormák és szabályok közös kialakítására és elfogadására, az önkéntes aktivitás, a titoktartás, a tolerancia, a nyílt kommunikáció szabályainak felelevenítésére kerül sor, ezt követi a beszélgetésre hangolódás motivációs játékokkal. Ezután a csoport megismerkedik az irodalmi művel, ami illeszkedik a foglalkozás segítő céljaihoz és megoldási mintákat kínál a probléma feldolgozásához. A beszélgetés a csoportvezető irányító kérdései köré szerveződik a csoporttagok önreflexiói és párbeszédeik során. A beszélgetés végén a résztvevők kilépőkártyákkal értékelik a szöveg segítő hatását, és saját aktivitásukat. Ezután csoportvezetői összefoglalásra kerül sor a csoportdinamikai folyamatok felelevenítésével és az egyéni vélemények felidézésével. Önkéntes, kreatív feladatot beszélhetünk meg a következő foglalkozáson való közzététel ígéretével. A foglalkozások akkor érik el céljukat, ha a vezető szubjektív megítélésén túl a kilépőkártyák is arról tanúskodnak, hogy a csoporttagok belátásokhoz jutottak a foglalkozás alkalmával.

 

Csoportba rendeződve „Élethelyzetek” tartalmú plakátokat készítettek a diákok.

Címverseny zajlott a készítők reflexiói alapján. A diákok alkotásait alább lehet megtekinteni, a képek kattintásra nagyobb méretben nyílnak meg. 

„Jó helyen vagy?”                                                  

A csoportmunka így zajlott:

  „Jövő. Álmok. Vágyak”

          „Te ismered a világot, vajon a világ                       

                              ismer téged?”

Az egyik feldolgozott mű:

The Freedom Writers Diary_Broadway Books, New York_részlet, Fordította: Janovits Enikő Mária

 

A hat mintafoglalkozás az OFI Nemzeti Köznevelési Portálon elérhető:

 Készítette: Jókainé Molnár Katalin,  tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Bemutatkozás:

Jókainé Molnár Katalin:

A Pécsi Tudományegyetem FEE Karának hallgatójaként az elmúlt két évben biblioterápia szakirányú továbbképzésben speciális elméleti és módszertani ismereteket szereztem pedagógus munkámhoz. A módszer lényege az etikus és felelős segítő munka, amellyel irodalmi szövegek, filmélmények és művészeti alkotások segítségével általános személyiségfejlesztő foglalkozások tarthatók. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársaként pedagógiai fejlesztő munkám keretében biblioterápiás mintafoglalkozások kidolgozását és megtartását végzem az Arany János Programok célcsoportjai számára. A foglalkozás-sorozat évfolyamonként és moduláris rendszerben készül, bemutatására intézményi műhelyfoglalkozások és program szintű rendezvények alkalmával nyílik lehetőség. Terapeutaként – a diákcsoportok mellett – pedagógus kollégák számára is tervezek önismereti csoportfoglalkozásokat a módszer sajátélményen alapuló megtapasztalása érdekében.

 E-mail:jokaine.molnar.katalin@ofi.hu.

 


Tetszett a cikkünk? Ha igen, iratkozzon fel heti hírlevelünkre! Ha nem, adjon még egy esélyt, ehhez köszönjük, ha feliratkozik heti hírlevelünkre! www.moderniskola.hu

Beküldte: Fülöp Hajnalka

H